KØREKORT OG KØRSEL I SPANIEN

Udlændinge, der opholder sig i Spanien som turister, og som ønsker at køre bil under deres ophold, skal have et gyldigt kørekort udstedt i…

View More