Gennemgang af spanske lejekontrakter

Sørg for en omfattende evaluering af din ejendomsaftale med vores service, herunder indhentning af juridiske dokumenter relateret til ejeren, verificering af kontraktens overensstemmelse med den ældende spanske lejelov, forhandling med udlejer/agent, hvis der opstår juridiske problemer, og kontrol af, om lejen overholder de juridiske maksimumgrænser i de relevante områder.

Udsættelse af lejere og besættere

Sikr dine ejendomsrettigheder med vores hjælp til udsættelse af lejere og besættere, og følg de juridiske procedurer for at beskytte dine interesser.

Retlig proces for umyndiggørelse

Vi guider dig gennem den juridiske umyndiggørelsesproces og sikrer en omfattende og juridisk forsvarlig tilgang.

Gældskrav

Forfølg og håndter gældskrav med vores erfarne juridiske team, der arbejder hen imod en retfærdig og effektiv løsning.

Assistance og forsvar i retten

Få omfattende assistance og effektivt forsvar i retten i en lang række juridiske sager.

Kontrakter

Udarbejd, gennemgå og forhandl kontrakter med vores juridiske ekspertise for at sikre, at dine interesser er beskyttet i enhver aftale.

Krav i forbindelse med personskade

Søg retfærdighed og kompensation for personskader gennem vores dedikerede juridiske støtte og repræsentation.

National og international inddrivelse af gæld

Tvangsfuldbyrd gæld på nationalt og internationalt plan med vores effektive og strategiske juridiske tilgang.

Sager om ejerfællesskaber

Håndter juridiske spørgsmål relateret til ejerfællesskaber med vores specialiserede support, der sikrer gnidningsfrit samarbejde og konfliktløsning