Den nye andalusiske forbrugsregulering påvirker alle virksomheder, der yder servicer

Fra 4. december 2019 har alle virksomheder, der yder deres servicer til enkeltpersoner, pligt til at hænge en plakat op, der meddeler, at de har klageformularer, og skal fremlægge disse til alle dem, der anmoder om dem.

Den nye regulering letter betydeligt kravssystemet for forbrugerne ved at præsentere en ny klageformular, der er lettere at udfylde og er skrevet på to sprog (engelsk og spansk). På bagsiden indeholder formularen instruktioner til dens udfyldning. Der er også oprettet en specifik administrativ procedure med en forkortelse af tidsfristerne.

Det er dog i virksomhederne, hvor de væsenligste nyheder er blevet introduceret. En af dem er forpligtelsen til at svare skriftligt inden for en maksimal periode på 10 dage, foreslå en løsning på konflikten (hvis der skulle være nogen) eller begrunde hvorfor de ikke tilbyder nogen løsning. Ligeledes, i forbindelse med denne lov, vil alle fagfolk betragtes som virksomheder fra nu af, såsom læger, arkitekter, konsulenter, osv., samt alle de virksomheder, der yder servicer af enhver art. Det er inkluderet i denne lov at de virksomheder der er reguleret af specifike bestemmelser, såsom banker, togstationer, busser osv., er forpligtede til at overholde reglerne og skal have denne formular tilgængelig til forbrugerne.

På den anden side har den kompetente myndighed for forbrugeranliggender i Andalusien meddelt, at de vil gennemføre en inspektionskampagne i virksomhederne for at verificere overholdelsen af reglerne om oplysning om priser og andre krav, der påvirker de produkter og servicer, der stilles til rådighed for forbrugerne.

Specifikt inden for denne regionale kampagne vil der blive gennemført 9.000 inspektioner.

I de kontroller, der vil udføres af inspektørerne, vil der gennemgås aspekter som eksistensen af ​​klageformularer og de tilsvarende plakater, der annoncerer dem. Der vil også gennemføres en generel prisundersøgelse, og der vil  kontrolleres, at virksomhederne udsteder de tilsvarende fakturaer eller betalingsbevis, og at de overholder deres obligatoriske data.

På den anden side er forbuddet mod rygning og eksistensen af ​​plakater, der annoncerer dette, et andet af målene for disse handlinger, der således søger at sikre overholdelsen af loven om de sanitære forholdsregler mod rygning.