Nye tiltag mod ulovlig besættelse af boliger i Andalusien (Okupas)

Nye tiltag mod ulovlig besættelse af boliger i Andalusien (Okupas)

Den andalusiske regionalregering, Junta de Andalucía, har vedtaget et nyt system (Sistema de Lucha contra la Ocupación y de Asesoramiento para la Protección de la Vivienda), hvis formål er at sætte en stopper for ulovlig besættelse af boliger. De nye tiltag træder i kraft den 1. januar 2021 og kommer til at gælde for hele Andalusien.  

De nye tiltag skal bl.a. lette kommunikationen mellem de, der ejer en bolig, der bliver ulovligt besat, og det spanske politi. Det gælder specielt nu i disse krisetider, hvor der ses en markant stigning i besatte boliger, der ofte er organiseret af mafiaen.  
 

I Andalusien har man registreret 1.183 nye sager i årets første kvartal. Sammenlignet med antallet af boliger i Andalusien er der dog tale om en meget lille andel boliger i forhold til mange andre steder i Spanien. Men regionalregeringen har alligevel valgt at gribe ind, da man anser problemet som rettighedskrænkende overfor ejerne af de pågældende boliger, samt at det sætter regionen i et dårligt lys. 

 
Det nye system henvender sig til personer, hvis boliger er ulovligt besat. Når man er offer for ulovlig besættelse af en bolig, kan man anvende det nye system, der tilbyder en skræddersyet bistand, vurderer omstændighederne samt rådgiver om, hvilke muligheder der kan tages i brug med øjeblikkelig virkning, og hvordan man nemmest får sat de ulovlige besættere på gaden. Det vil også være muligt at få juridisk bistand samtidig med, at der formidles kontakt til myndighederne, hvortil den pågældende anmeldelse af sagen skal ske.    

I de kommende dage vil der også blive stillet en gratis telefonservice til rådighed, hvor man på telefonnummer 900 100 112 kan ringe, hvis man bor i Andalusien, og ens bolig er blevet ulovligt besat  

Da det i Spanien er centralregering, der har den overordnede beføjelse til at iværksætte tiltag til at beskytte en bolig mod at blive besat, er formålet med de nye andalusiske tiltag at lave en form for guide, hvori man kan finde ud af, hvilke rettigheder man har, samt hvilke muligheder og til hvilke myndigheder man skal henvende sig, samt hvilke juridiske tiltag der er nødvendige i den pågældende sag.     

Guiden vil kunne findes på hjemmesiden for “la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio”.  

Den andalusiske regionalregering vil samtidig informere domstole og advokater samt andre tilknyttede personer inden for retssystemer om de nye tiltag. Man vil også koordinere med anklagemyndigheden for at fremme overholdelsen af den spanske statsadvokats instrukser, der blev offentliggjort den 15. september 2020, der gav retningslinjerne til, hvordan en ordre om at sætte ulovlige besættere på gaden blev skal udføres.  

 
Ovenstående information er af general karakter og skal ikke betragtes som individuel juridisk bistand. 

Har du brug for juridisk bistand, er du velkommen til at kontakte os på contact@justlawsolicitors.com eller via vores hjemmeside www.justlawsolicitors.com