Hvad kan jeg gøre mod generende lyde i min bygning eller kvarter

Den spanske lovgivning er tydelig med hensyn til alle de lyde, der forstyrrer hvilen i vores hjem, hvad enten de er forårsaget af naboer, kæledyr, tv, høj musik, råb, fest eller andre.
Ifølge loven er det ikke tilladt ejeren og beboeren af en lejlighed eller lokale, hverken inde i denne eller i de fælles områder, at udføre irriterende, usunde, skadelige, farlige eller ulovlige aktiviteter.
Efter mine mere end 25 års erfaring inden for jura, er de følgende trin, dem jeg anbefaler, at udføre for at forsøge at undgå naboernes generende lyde.
For det første bør man finde ud af hvor støjen kommer fra, og hvis denne er forårsaget af en nabo, skal denne identificeres. Hvis du allerede har fundet ud af, hvilken nabo det drejer sig om og, i tilfælde af at intensiteten, varigheden eller gentagelsen virker virkelig irriterende, er tiden kommet til at tage næste trin.
Det er vigtigt at kende de desibel, der tillades i hver kommune, alt efter tidspunktet på dagen eller natten, hvor denne generende støj opstår. Hvert kommune fastsætter sit eget tidsrum, hvor lyde ikke er tilladt, og hver ejerforening kan fastlægge de regler, som de finder passende for at garantere naboernes hvile og ro.
Hvis vi har identificeret den person, der er ansvarlig for støjen – og til fordel for de gode forhold mellem naboer, der skal regulere sammeneksistensen – bør vi forsøge at diskutere sagen på en venlig måde med den nabo der forårsager støjen. Du kan gøre det enten direkte eller gennem ejerforeningens administration. I de fleste tilfælde kan man ende med støjproblemet ved at snakke om det. Ofte er den person som er grund til støjen ikke selv klar over at den er så høj, for eksempel hvis væggene ikke er godt lydisolerede. Et venligt forslag til at løse problemet kan være mere effektivt end andre mere aggressive måder og sandsynligvis vil naboen være taknæmmelig for at du snakker med ham før du foretager mere afgørende handlinger. Hvis du ikke ønsker at løse problemet direkte, er en anden mulighed at ringe til det lokale politi, der har pligt til at tage hen til den nabo der forårsager støjen, og advare ham om at stoppe. Gentagelsen af denne adfærd kan medføre en bøde.
Men hvis man ikke har opnået noget gennem de mere venlige måder, bør man advare den støjende nabo gennem ejerforeningens præsident om at de øjeblikkeligt skal ophøre støjen under advarsel om at påbegynde de tilsvarende retslige handlinger.
Hvis naboen fortsætter med at støje på trods af denne skriftlige advarsel, skal du begynde disse retslige handlinger. At anlægge sag imod denne nabo kan gøres personligt, i dit eget navn, eller gennem ejerforeningen – efter at dette er blevet godkendt af ejerforeningens bestyrelse. Dommeren kan træffe en midlertidig afgørelse om at slutte øjeblikkeligt med denne forbudte aktivitet under advarsel om at begå en forbrydelse af ulydighed. Dommeren kan også vedtage lige så mange midlertidige foranstaltninger, som måtte være nødvendige for at sikre sig at forbudet bliver overholdt. Hvis naboen bliver erklæret skyldig, kan han dømmes til at ophøre den forbudte aktivitet, betale en passende erstatning for skader og, i meget alvorlige tilfælde, kan han fratages retten til at bruge boligen eller lokalet i et stykke tid.
Under alle omstændigheder er det meget vigtigt, at der eksisterer en minimal solid base som støtter klagen over støjen. For dette er det nyttigt at kende de tilladte decibel på bestemte tidspunkter af dagen, deres tilladte intensitet og varighed. Hvis de ikke overstiger den tilladte intensitet og varighed, er de tilladt, selvom de er ubehagelige. Et klart eksempel for at forstå dette, er støjen forårsaget af gøende hunde. Hvis hunden gøer lejlighedsvis, men dens varighed ikke er stor, selv om decibellerne er højere end de tilladte, ville man ikke kunne få en akustisk måling som var høj nok til at dommeren ville fordømme dette. En helt anden ting er, hvis hunden gøer i langt tid af gangen (flere minutter eller timer uden at stoppe).
For at de akustiske målinger skal være gyldige, skal de udføres af et akkrediteret firma.