Hvad gør jeg, hvis der er kommet besættere ind i mit hus?

Perioden med karantæne har øget vores kunders bekymring over muligheden for, at deres anden boliger er udsat for besættere der udnytter at ejere ikke har haft muligheden for at være opmærksomme på deres huse.

Der er meget forvirring over hvad husejer kan og ikke kan i denne situation. Husejer står i en sart situation overfor besætter som sikkert har sat sig ind i alle regler og omveje så de fortsat kan bo gratis og ulovligt i en andens hus. Nogle gange har de såkaldt besættere har endda afpresset penge fra ejerne, ved at bede om et vist beløb for at forlade huset.

Kan jeg vente til at besætteren forlader mit hus og øjeblikkeligt ændre låsen, og få min ejendom tilbage?

Lovligt, nej. Når hjemmet er blevet besat, kan der ikke gøres noget udover at gå gennem retten, ellers vil ejeren blive udsat for at blive fordømt for overtrædelse og står over for en kriminel anklage, selvom det er hans hjem.

Kan jeg ansætte et firma, der er specialiseret i at sparke besættere ud?

I mange tilfælde spørg vores kunder om de kan gå efter denne udvej som selvfølgelig ser ud som er hurtgere og nemmere, men desværre fraråder vi disse metoder da disse fimaer normalt gør brug af tvivlsomme metoder, der kan ende med at involvere ejeren i et langt mere alvorligt juridisk problem.

Hva gør jeg så hvis jeg har besættere i min ejendom?  

Siden midten af ​​2018 trådte en ny retsprocedure i kraft, der fjernede forpligtelsen til at identificere tiltalte i retssagen for at udvise besættere. Meddelelsen om andmeldelsen vil blive foretaget til den, der åbner døren eller bor i huset, når Rettens personale besøger hjemme for at informere om andmeldelsen.

Dette har gjort tingene meget lettere for ejendomsejere at kunne indlede retssager for at fjerne dem der ulovligt har besat deres hjem. Denne regel gælder i princippet kun, hvis ejeren, den fordelagtige ejer eller lejeren af ​​huset er en fysisk person. Derfor kan banker og ejendomsselskaber, der er knyttet til banker eller andre virksomheder af privat karakter, hvis aktivitet er erhvervsudnyttelse af boliger, under nogen omstændigheder anvende denne procedure.

Derfor skal du indlede en retssag for Domstolen så hurtigt som muligt. Til dette skal du ansætte en advokat, vi kan hjælpe dig, hvis du ønsker det (info@justlaw.es) I efterspørgslen vil vi anmode om øjeblikkelig levering af besiddelse af hjemmet. Domstolen vil kræve, at beboerne giver en titel inden for fem dage, der berettiger deres besættelse af hjemmet. Hvis de ikke fremlægger tilstrækkelig bevis, vil Domstolen pålægge øjeblikkelig levering af besiddelse af hjemmet til sagsøgeren. Hvis besætterne ikke overholder dommen, kan man gå til en retsafgørelsesprocedure, og Domstolen vil sende politiet til at fjerne beboerne.

Hvad hvis der er mindreårige i huset med besætterne?

Loven fastlægger, at alle beboerne i huset skal fjernes, uanset om de er i lovlig alder eller ej; men hvis der er mindreårige, vil Retten underrette de sociale tjenester, så de kan vedtage beskyttelsesforanstaltningerne for disse mindreårige, hvis det skønnes passende.

Hvor lang tid tager den retslige proces?

Loven fastsatte kortere frister for disse sager, så det skulle være hurtigere end andre af ​​retssagerne, men dette er kun set fra et teoretisk synspunkt, fordi sandheden er, at med vores lange erfaring i retssager kender vi driften af domstolene, og vi ved at virkeligheden oftes er meget anderledes. Derfor alt efter hvilken Domstol sagen bliver præsenteret for, den arbejdssyrke Domstolen har og de ledige stillinger eller antallet af embedsmænd som Domstolen har, gør at det kan variere mellem 6 måneder til et år. Så vi anbefaler at indgive retssagen så hurtigt som muligt.

For hvilken type boliger er denne retslige procedure?

For alle, da loven ikke skelner mellem tomme eller beboede hjem. Derfor kan enhver ejer, forpagter eller brugshaver der er en privatperson ty til denne form for procedure.

Er en lejer som ikke betaler husleje en besætter?

Nej, en lejer, der ikke betaler huslejen, har sin egen retssag for at kunne kræve den ubetalte husleje eller smide ham ud fra huset for manglende betaling. Under alle omstændigheder anbefaler vi vores kunder for at forhindre, om muligt, at sætte en form for sikkerhedsforanstaltning ved evt. at underrette naboerne eller det lokale politi om at huset er tomt i en periode, eller at man ansætter en af de mange servicevirksomheder. Hvis besætterne kommer ind i huset, har man 24 timer til at rapportere besætning af huset, og politiet bliver nødt til at handle, hvilket vil spare mange irritationer og udgifter.

I ethvert juridisk spørgsmål kan forebyggende og passende rådgivning være meget mere effektiv end at vente på at problemet opstår, og derefter skulle løse det, og vi er dine betroede advokater.

Denne artikel er skrevet af Marisa Moreno Castillo til bladet Solkysten, August 2020