ER ADVOKATBISTAND NØDVENDIG I SPANIEN?

I mine 30 år som praktiserende advokat og som dansk konsul bliver jeg ofte spurgt, om det er nødvendigt at hyre en advokat i Spanien. Det kommer måske som en overraskelse, når jeg siger både ja og nej. Kort sagt så kommer det an på den konkrete sag.

Medmindre der er tale om en retssag eller en sag, der skal for en domstol, i det spanske retssystem, så er det ikke påkrævet at have en spansk advokat. Og det er under ingen omsrændigheder et krav i henhold til spansk lovgivning i udenretlige sager. Med andre ord så er man frit stillet til selv at varetage juridiske sager. Ligesom man selv kan klippe sit hår eller selv sørge for vedligeholdelse af sin have, så er der mange personer, der vælger at repræsentere sig selv.

Hvis man er i gang med at søge om f.eks. visum eller opholdstilladelse, lave testamente eller selvangivelse eller købe en ejendon, så er det ikke et krav, at man er repræsenteret af en spansk advokat.

På den anden side så vil en advokat (her taler jeg ikke om en rådgiver, ekspert, konsulent eller personer med speciel ekspertise) kunne yde den nødvendige bistand, der garanterer, at den pågældende persons interesser varetages på bedste måde af en registreret, forsikret og kvalificeret advokat.

Hvad angår f.eks. retssager, kan man i henhold til spansk lovgivning repræsentere sig selv i sager med økonomisk krav på op til 2.000 euro. Men at blive repærsenteret af en advokat, der kender den spanske lovgivning og retsprocedurer, gør en stor forskel, om hvorvidt man i sidste ende vinder eller taber den pågældende sag.

I størstedelen af retssager er det et krav, at man er repræsenteret af en spansk advokat for at garantere, at personens interesser er varetaget af en advokat, der har studeret jura på universitet i Spanien i fem år og har bestået sin eksamen og dermed er bemyndiget til at yde juridisk bistand.   

Hvis man beslutter sig for at blive repræsenteret af en advokat i Spanien, så er udvalget stort. Husk dog at indhente nok oplysninger om den pågældende advokat, så man kan tjekke, om advokaten er berettiget til at yde juridisk bistand.

Hvis du er interesseret i, at vi her hos Just Law Solicitors repræsenterer dine interesser, så skal du være velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Marisa Moreno Castillo
Advokat og dansk konsul

www.justlawsolicitors.com

contact@justlawsolicitors.com