Nye midlertidige tiltag og restriktioner forind- og udrejse af Danmark for at imødegåspredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter

Foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021 vil følgende tiltag og restriktionervære gældende for rejser til og fra Danmark:

 Rejser til udlandet fra Danmark (rejsevejledning): Rejsevejledningerne for alle verdens lande ændres fra”orange” til ”rød”. Alle rejser til alle verdens lande frarådes. Det gælder både privat- og erhvervsrejser. Enkelteundtagelser vil gælde.

 Rejser til Danmark fra udlandet (indrejserestriktioner): Der indføres som udgangspunkt flyveforbud modtransport af passagerer, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19 test fra hele verden, der er højest 24 timergammel. Testkravet på 24 timer vil også gælde for al øvrig indrejse i Danmark med undtagelse af godstransport.De generelle anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark vil ligeledes blive skærpet, dog vil enkelteundtagelser fortsat gælde. Flyveforbud og ændrede indrejserestriktioner træder i kraft den 9. januar kl.17:00

file:///C:/Users/mmore/Downloads/pjece_rejserestriktioner_vfinal.pdf

Marisa Moreno Castillo

Dansk Konsul og Advotat

www.justlawsolicitors.com

contactjustlawsolicitors.com