KØREKORT OG KØRSEL I SPANIEN

Udlændinge, der opholder sig i Spanien som turister, og som ønsker at køre bil under deres ophold, skal have et gyldigt kørekort udstedt i bopælslandet. Desuden skal man have haft kørekort i mindst to år og være fyldt 23 år. Inden man tager afsted, kan man få udstedt et internationalt kørekort i bopælslandet. Hvis kørekortet er udstedt på et ikke-godkendt sprog, skal man medbringe en oversættelse af kørekortet.


De udlændinge, der ønsker at bosætte sig i Spanien, kan bruge det udenlandske kørekort de første seks måneder (tælles fra den dag, hvor man opnår lovlig opholdstilladelse). Når fristen på de seks måneder er udløbet, skal man ombytte sit kørekort til et spansk kørekort, medmindre man kommer fra et land, der har en speciel aftale med de spanske myndigheder.


Kørekort, der er udstedt i andre EU-lande, Island, Liechtenstein og Norge er gyldige til kørsel i Spanien, så længe den alder, der kræves for at kunne køre bil i Spanien, er i overensstemmelse med de regler, der gælder i landet.
EU-borgere samt borgere fra Norge, Island og Liechtenstein, der er bosat i Spanien, kan anvende kørekortet fra oprindelseslandet ved kørsel i Spanien. Men når man har haft opholdstilladelse i Spanien i to år, så skal man ombytte kørekortet til et spansk kørekort i henhold til de spanske frister og betingelser, når kørekortet har en tidsubegrænset gyldighed eller en fornyelsesfrist på mere end 15 år.


Alle andre udenlandske borgere skal søge om et spansk kørekort på samme vilkår som spanske borgere med de dertilhørende gebyrer og prøver.

Marisa Moreno Castillo Dansk Konsuk of advokat hos Just Law Solicitors

www.justlawsolicitors.com

contact@justlawsolicitors.com