INFORMATION OM REGLERNE FOR INDREJSE I SPANIEN MED FLY ELLER SKIB

INFORMATION OM REGLERNE FOR INDREJSE I SPANIEN MED FLY ELLER

SKIB(Gælder fra den 23. november 2020 – opdateret den 10. december 2020)1. Alle personer, der rejser ind i Spanien fra et højrisikoland- eller -område (gælder ikke, hvis man rejser i transit), skal fremvise en negativ PCR- eller TMA-test (Transcription-Mediated Amplification) ved ankomst til en spansk lufthavn eller havn.

Det gælder alle uanset nationalitet eller fødselsregistreringssted. Dog er børn under seks år ikke omfattet af testkravet.

Godkendelse af TMA-testen som alternativ til PCR-testen trådte i kraft den 10. december 2020 sammen med reglen om, at børn under seks år nu er fritaget testkravet.

Der skal fremvises en PCR- eller TMA-test med et negativt COVID-19-resultat. Andre tests så som antistoftests, hurtigtests eller testene ELISA, CLIA eller ECLIA er ikke accepteret, da brugen heraf ikke er blevet harmoniseret af EU.3.

PCR- eller TMA-testen skal være foretaget maks.

72 timer før ankomst til Spanien.

Listen over højrisikolande og -områder bliver opdateret hver 14. dag og kan ses på det spanske sundhedsministeriums hjemmeside www.mscbs.gob.es samt på Spain Travel Health’s hjemmeside www.spth.gob.es.

Rejseselskaber, turoperatører samt luft- og søfartsselskaber og alle andre virksomheder, der sælger flybilletter i forbindelse med pakkerejser el.lign., skal allerede ved reservation af billetter til Spanien oplyse om de gældende regler. Det samme gælder ved udstedelse af boardingkort hos luftfartsselskaber. Samtidig skal samme rejsearrangør eller luftfartsselskab oplyse, at man som rejsende ved ankomst i en lufthavn eller havn i Spanien er forpligtet til at fremvise en sundhedsformular (Formulario de Control Sanitario).

Hvis der rejses fra et højrisikoland eller -område, skal rejsearrangøren ligeledes oplyse den rejsende om, at der skal fremvises en negativ PCR- eller TMA-test foretaget 72 timer før ankomst til Spanien.

Den rejsende skal under sin rejse have dokumentation på sig, der beviser, at der er blevet foretaget en PCR- eller TMA-test, der er negativ. Man skal kunne fremvise det originale testresultat på spansk, fransk, tysk eller engelsk enten elektronisk eller i papirformat. Dokumentet skal som minimum indeholde personens fulde navn, pasnummer, dato for hvornår testen er foretaget, hvordan testen er udført samt et negativt testresultat. Det pasnummer, der fremgår af sundhedsformularen (Formulario de Control Sanitario), skal stemme overens med pasnummeret på dokumentet, hvoraf testresultatet fremgår.

Alle personer, der rejser internationalt, skal igennem en sundhedskontrol ved ankomst. Hvis man kommer fra et højrisikoland eller -område, skal man desuden fremvise en negativ PCR- eller TMA-test, der maks. er foretaget 72 timer før ankomst.

Det er kun personer, der ankommer til Spanien med fly eller skib, der skal igennem sundhedskontrollen og fremvise en negativ PCR- eller TMA-test.

Personer, der rejser via Spanien i transit, skal ikke gennem sundhedskontrollen og skal heller ikke fremvise en negativ test. Man skal dog kunne bevise, at man rejser via Spanien i transit ved at fremvise boardingkort, hvoraf det fremgår, at Spanien ikke er den endelige destination.

De nye regler gælder kun personer, der kommer fra et højrisikoland eller -område (det land hvor ens rejse starter), som ankommer i en lufthavn eller havn i Spanien. Det gælder alle uanset nationalitet og fødselsregistreringssted. Fra den 10. december 2020 er børn under seks år ikke omfattet af testkravet.

De personer, der af en eller anden årsag ikke har udfyldt sundhedsformularen online, kan fremvise den i papirformat, når flyet eller skibet boardes. Sammen med formularen skal der altid fremvises en negativ PCR- eller TMA-test.

Sundhedskontrollen er obligatorisk for alle personer, der ankommer til Spanien.

Hvis man ankommer fra et højrisikoområde, kan personalet ved sundhedskontrollen anmode om fremvisning af en negativ PCR- eller TMA-test.

Dokumentet vil altid blive tjekket af det sundhedspersonale, der står i sundhedskontrollen i de spanske lufthavne.

Hvis den rejsende kommer fra et højrisikoland eller -område og ikke kan fremvise en negativ PCR- eller TMA-test foretaget 72 timer før ankomst, vil den rejsende skulle have foretaget en test af de spanske sundhedsmyndigheder. Det gælder også rejsende, der efter temperaturkontrol, lægetilsyn eller fremvisning af den påkrævede dokumentation mistænkes for at være smittet med COVID-19.

Hvis den rejsende i den obligatoriske dokumentation har oplyst, at der er blevet foretaget en PCR- eller TMA-test, men ikke kan fremvise testresultatet ved ankomst, vil sundhedsmyndighederne foretage en test. Der vil i den forbindelse være tale om en overtrædelse af de gældende regler i forbindelse med indrejse i Spanien, hvilket vil medføre en bødestraf.

Er der tale om en mindre overtrædelse af de gældende regler, kan man blive pålagt en bøde på op til 3.000 euro. Er der tale om alvorlige omstændigheder, ligger bøden på mellem 3.001 – 60.000 euro.

Man kan ikke nægte at fremvise en negativ PCR- eller TMA-test ved ankomst i en lufthavn eller havn i Spanien. Alle sundhedsforanstaltninger er obligatoriske, og overholdes reglerne ikke, vil man blive pålagt en bøde.

Der er på nuværende tidspunkt ingen undtagelser til reglerne om en negativ PCR- eller TMA-test ved ankomst med fly eller skib til Spanien – heller ikke undtagelser på grund af eventuelle helbredsproblemer eller sygdom. Kun børn under seks år er fritaget testkravet.

Marisa Moreno Castillo

Dansk Konsul og Advokat